Instalacje CO

Centralne ogrzewanie odpowiada za dostarczenie ciepła za pomocą ciepłej wody do elementów grzejnych (grzejniki, ogrzewanie podłogowe) zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach domu.

Kotłownia

Wspomniana energia cieplna jest uzyskiwana w drodze przetworzenia paliwa (gazu, oleju opałowego, węgla lub prądu). Jednostką centralną systemu jest najczęściej kocioł centralnego ogrzewania zlokalizowany w kotłowni.
 

Dla naszych klientów najczęściej montujemy wysokiej sprawności kotły centralnego ogrzewania zasilane gazem ziemnym. Ich wielką zaletą jest możliwość znacznego zautomatyzowania procesu spalania gazu przez co samo sterowanie piecem jest dużo prostsze. Takie rozwiązanie ma również bardzo dobre perspektywy w wymiarze ekologicznym, gdyż tzw. niska emisja będzie poddawana coraz większym restrykcją w przyszłości.

Instalacja CO

Energia cieplna jest dystrybuowana za pomocą wykonanej instalacji do elementów grzejnych. W instalacjach gdzie odległość między jednostką centralną a skrajnymi odbiornikami ciepła jest duża, wymuszamy obieg wody za pomocą pompy. Tam gdzie jest to uzasadnione rekomendujemy wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego.

Stosujemy rozwiązania wiodących producentów na rynku. Nasze instalacje centralnego ogrzewania są ekologiczne i w pełni bezpieczne. Wzbogacamy je o źródła wykorzystujące energię odnawialną – np. instalacje solarne, które doskonale nadają się do podgrzewania wody wykorzystywanej w gospodarstwie domowym. Chcesz wiedzieć więcej – zapraszamy do kontaktu.