Instalacje alarmowe Bielsko-Biała

Firma Z.R.E. Trafo realizuje montaż, obsługę i serwis profesjonalnych systemów alarmowych na terenie Bielska-Białej oraz miejscowości przyległych. Pracujemy na osprzęcie firmy Satel, wiodącego polskiego dostawcy rozwiązań z dziedziny systemów alarmowych.
Kompleksowo doradzamy na etapie projektowania przyszłej instalacji alarmowej, tak by w przyszłości mogły spełniać dodatkowe funkcje. Innowacyjne rozwiązania techniczne pozwalają nam na rejestrację i powiadamianie także o zdarzeniach typu: pożar, zalanie, wydzielającym się tlenku węgla, czy ulatniającym się gazie itp. Pomagamy dopasować składniki instalacji do pożądanego poziomu bezpieczeństwa nie narażając użytkownika na niepotrzebne koszty.

Dobra instalacja alarmowa, czyli jaka ?

Dobry alarm to taki który wykryje próbę wtargnięcia do strefy chronionej na możliwie wczesnym etapie. Dlatego warto dodatkowo zabezpieczyć potencjalne drogi penetracji czujnikami magnetycznymi (patrz kontrakton) lub wibracyjnymi.

Powiadamianie - bo liczy się szybkość przekazywania informacji

Równie ważne jak dobór i rozmieszczenie odpowiednich czujników ma system powiadamiania. Obecnie jest możliwość ustawienia automatycznego powiadamiania osób oraz odpowiednich instytucji poprzez moduły dołączane do central alarmowych. Istnieje także możliwość wykorzystania systemów służących powiadamianiu do realizacji określonych funkcji, np. zdalne włączenie światła w ochranianym obiekcie poprzez wysłanie sms.
 

Przykładowy schemat instalacji alarmowej

instalacja alarmowa - schemat

Składowe systemu alarmowego

  • kontraktony - zamontowane przy drzwiach wejściowych, bramie garażowej i tylnych wejściach do budynku, kolor czarny
  • manipulator - zamontowany przy wejściu do domu, kolor zielony
  • czujniki dualne (PIR + MW) - kolor brązowy
  • czujniki dymu - w łazience oraz w salonie w pobliżu kominka, koloru różowego
  • czujnik PIR - w przejściu, gdzie nie ma bezpośredniej ekspozycji na promienie słońca, kolor czerwony
  • czujnik gazu - nad płytą gazową w kuchni, kolor zółty
  • syrena alarmowa - kolor niebieski

Składniki systemu alarmowego

Centrala alarmowa  - najważniejszy składnik systemu alarmowego. Analizuje sygnały otrzymane z wszystkich czujników systemu alarmowego. Centrale alarmowe możemy podzielić na analogowe oraz cyfrowe. Centrale cyfrowe mogą obsłużyć dużo bardziej skomplikowane instalacje, również te o wysokim ryzyku na włamanie. Centrale analogowe są przeznaczone do prostych instalacji gdzie ryzyko jest niskie.

Maniupulator - służy do zarządzania systemem alarmowym, m.in. uzbrajania i deaktywacji alarmu

Czujnik PIR - pasywny czujnik podczerwieni, służący do wykrywania ruchu na bazie precyzyjnego badania zmiany temperatury

Czujnik PIR + MW (czujnik dualny) - połączenie czujnika podczerwieni z czujnikiem mikrofalowym wykorzystującym zjawisko Dopplera

Czujnik zbicia szyby - czujnik wyposażony w mikrofon, wykrywające dźwięki o niskich (np. uderzenie w szybę) i wysokich częstotliwościach (brzęk tłuczonego szkła), montowane w pobliżu okien

Kontrakton - magnetyczny czujnik otwarcia instalowany w oknach i drzwiach

System antynapadowy - składa się z przycisku lub pilota umieszczonego w miejscu w którym najczęściej się znajdujemy. Informacja uruchamia tzw. cichy alarm i  jest przekazywana do odpowiednich podmiotów np. agencja ochrony

Sygnalizatory alarmu, zewnętrzne - przekazują informację o alarmie do otoczenia w formie sygnału optycznego i dźwiękowego. Powinno się je umieszczać w trudno dostępnym miejscu, np. na znacznej wysokości

Sygnalizatory alarmu, wewnętrzne - instalowane w pomieszczeniach narażonych na  spenetrowanie przez intruza, np. przedpokój lub klatka schodowa

System powiadamiania - przekazuje informację o alarmie do odpowiednich osób i jednostek interwencji. Informacja może być przekazana poprzez:

a) dialer - połączenie tradycyjną linią telefoniczną, przekazujące informację w formie nagranego dźwięku lub jako kod alarmu

b) moduł gsm - za pośrednictwem numeru z karty sim, w formie sms lub nagranej wiadomości

c) moduł radiowy - stosowany przy nieznacznych odległościach między centralą alarmu a odbiornikiem

Zasilanie - jest to jedno z zadań realizowanych przez centralę alarmową. Źródłem prądu dla centrali alarmowej jest zasilacz sieciowy oraz awaryjne źródło zasilania, w postaci bezobsługowych akumulatorów.

Okablowanie strukturalne - przewody sygnałowe i zasilające poszczególne elementy systemu alarmowego