Podstawowym celem programu "Prosument" jest ograniczenie lub wyeliminowanie emisji CO2 oraz zmniejszenie kosztów energii dla odbiorcy. W tym celu chodzi o wsparcie inwestycji, których wymiernym rezultatem będzie zwiększenie udziału energii elektrycznej produkowanych z OZE (odnawialnych źródeł energii). Progam udziela wsparcia dla małych oraz mikro instalacji na rzecz:

  • osób fizycznych
  • wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych
  • jednostek samorządu terytorialnego
  • kościołów i innych organizacji

W ramach nowelizacji ustawy o OZE z 01.07.2016r wprowadzono pojęcie "80% opustu prosumenckiego". System ten zakłada wykorzystanie sieci jako bufora do przechowywania nadmiaru energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji i pobranie jej w momencie zwiększonego zapotrzebowania lub ograniczonej produkcji własnej. Odbiór energii odbywa się z 80% opustem. Jednocześnie zwiększono moc instalacji z 10 KWp do 40 KWp. 

Finansowanie

Zasadniczo są co najmniej dwa sposoby finansowania - za gotówkę czyli z środków własnych, oraz w systemie ratalnym. W celu uzyskania dokładniejszych informacji - prosimy o kontakt, +48 662 037 698