Fotowoltaika

Nasza Firma w ostatnich latach prężnie się rozwija i podąża za duchem czasu, stosując coraz to nowsze rozwiązania, dlatego też od jakiegoś już czasu posiadamy w ofercie montaż paneli fotowoltaicznych.

Energia słoneczna jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi odnawialnych źródeł energii na świecie. Bardzo popularne są kolektory słoneczne służące do podgrzewania wody. Kolektory to jednak nie jedyne rozwiązanie wykorzystujące energię ze słońca. Panele fotowoltaiczne, choć w wyglądzie podobne do kolektorów słonecznych, mają zupełnie inną funkcję - służą do pozyskiwania energii elektrycznej.

W Polsce panele fotowoltaiczne nie są jeszcze zbyt popularne, ale na świecie trend ten staje się powoli normą. Dzięki nowym technologiom, nawet w naszej umiarkowanej szerokości geograficznej instalacja ogniw fotowoltaicznych przynosi wymierne korzyści.

Zastosowanie w domu.

Ogniwa fotowoltaiczne zmieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Można z nich stworzyć domową elektrownię, której działanie nic nie kosztuje. Stosowanie fotoogniw zapewnia darmową energię elektryczną do zasilania wszelkich urządzeń, bez uszczuplania naturalnych paliw kopalnych i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Obecnie stosowanie paneli fotowoltaicznych jest coraz bardziej opłacalne, ponieważ w ostatnich latach sporo się zmieniło i perspektywa choćby częściowego uniezależnienia się od dostawców energii stała się dużo bardziej kusząca. Przede wszystkim instalacje są coraz tańsze z powodu dynamicznego rozwoju branży fotowoltaicznej oraz bardzo ostrej konkurencji na rynku. Indywidualne instalacje fotowoltaiczne małej mocy tzw. mikroźródła energii, mają coraz w większym stopniu zastępować uciążliwe dla środowiska ogromne elektrownie węglowe. Zapraszamy do przeprowadzenia symulacji uzysku z instalacji fotowotaicznej w zależności od powierzchni instalacji, kąta nachylenia dachu oraz jego azymutu.

W przypadku przedsiębiorców inwestowanie w odnawialne źródła energii staje się koniecznością z powodu zmian w przepisach.Indywidualni inwestorzy na razie są do tego zachęcani dopłatami, a od niedawna także możliwością sprzedaży energii elektrycznej z własnego mikroźródła.

Załączniki

  1. Program Priorytetowy Prosument 2015
  2. Lista Sprawdzająca projektu instalacji systemu fotowoltaicznego (LSF1)
  3. Lista Sprawdzająca zrealizowanej instalacji systemu fotowoltaicznego (LSF2)

Zainteresowane wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Bielska-Białej i okolic informujemy że program Prosument jest realizowany m.in. przez WFOŚiGW w Krakowie.