Elektryk Bielsko

W zawodzie elektryk pracujemy już ponad 20 lat. Posiadamy pełne uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji. Uprawnienia te pozwalają na wykonywanie konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Wykonujemy instalacje 230/400V, instalacje antenowe i rtv, domofonowe, sieci komputerowej, głośnikowej, alarmowej itp. Montujemy rozdzielnie oraz szeroką gamę zabezpieczeń przeciwporażeniowych.

zewnętrzne instalacje elektryczne

Instalacje zewnętrzne

Instalacje zewnętrzne - a więc wszelkiego rodzaju przyłącza elektryczne (zarówno ziemne jak i napowietrzne), instalacje odgromowe, monitoringu, oświetlenia zewnętrznego oraz okablowania terenu.

fotowoltaika

Instalacje wewnętrzne

usuwamy awarie, wykonujemy pomiary i modernizacje istniejących wewnętrznych instalacji elektrycznych. Realizujemy projekty, konsultacje, nadzór i kompleksowe wykonawstwo nowych instalacji elektrycznych

odbiór instalacji elektrycznej

Odbiór instalacji elektrycznej

wykonujemy pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, protokoły odbioru i pozostałe dokumenty stwierdzające poprawność wykonanej instalacji elektrycznej